Biuro Wycen Nieruchomości

Jakość, wiarygodność
oraz profesjonalne podejście
to aspekty, na których opiera się oferta firmy SCORD.

Niewłaściwe gospodarowanie nieruchomościami, w szczególności wnikające z nieznajomości jej wartości w określonych warunkach rynkowych może mieć dotkliwy w skutkach długoterminowy wymiar – prowadzić do znacznej utraty kapitału.

Uwzględnienie wszystkich czynników wpływających na wartość nieruchomości i „obiektywne” jej określenie w panujących realiach gospodarki wolnorynkowej w celu minimalizacji ryzyka błędnej decyzji wymaga fachowej interdyscyplinarnej wiedzy o nieruchomościach.